ลงนามการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ในเครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีมโหสถ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์

ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดปราจีน เรื่องประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 2_2560 รถตู้พยาบาล 27_11_2560…

ดาวน์โหลด สเป็กรถตู้พยาบาล