นายแพทย์สมชาติ อาจกมล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ